Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2017 beslutat att utdela Lundbergsstipendier för år 2017.  Dessa doktorandprojekt har tilldelats stipendium:

 

“Water quality modelling of shallow water lakes using COMSOL Multiphysics software”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Mark- och Vattenteknik, Stockholm. . (Fortsatt stipendium) 108 000:-

”Kontorsmiljöns betydelse för lågintensiv fysisk aktivitet samt social interaktion och samarbete på arbetsplatsen”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Arkitekturskolan, Stockholm. . 216 000:-

”Gemensamma lärandeprocesser och hållbar stads- och regionutveckling – en studie av samverkan, lärande och förändring”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Avdelningen för Urbana och regionala studier, Stockholm. . (Fortsatt stipendium) 216 000:-

”Concrete Form[ing] work: Integrating Fabric Patterns and Smart Textiles with Cast Concrete”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Arkitekturskolan, Stockholm. . 216 000:-

”Broken bones and sharp corners: assessing housing safety for the elderly – Ensuring elderly mobility: environmental and safety issues”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Samhällsplanering och miljö, Stockholm. . (Fortsatt stipendium) 108 000:-

”Moisture dynamics in road structure: Hydrological impact on roads and resulting pollution on groundwater”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Mark- och Vattenteknik, Stockholm. . 144 000:-

”Environmental Fate and Transport Modeling of Perfluoroalkyl Acids (PFAAs)”, Lunds Tekniska Högskola, Teknisk Vattenresurslära, Lund. (Fortsatt stipendium) 216 000:-

”Beyond the Masterplan – Engaging Landscape Architecture and Design Thinking in Urban Transformation”, Caroline Dahl, SLU, Institutionen för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning, Alnarp. (Fortsatt stipendium) 129 600:-

”Performance-based Design of Subsurface Flow Constructed Wetlands: Remediation Strategies for Bioaccumulation and Sequestration of Phosphorus Recovery”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Mark- och Vattenteknik, Stockholm. (Fortsatt stipendium) 216 000:-

”Om stadens territoriografi: att kartlägga socio-materiella praktiker och gränser i det offentliga rummet”, SLU, Institutionen för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning, Alnarp. (Fortsatt stipendium) 216 000:-