Lars Erik Lundberg Stipendiestiftelse är stolta att meddela att Mohammad Sarraf nyligen har tilldelats ett treårigt postdok-stipendium från det svenska Vetenskapsrådet.

Mohammad var en framgångsrik Lundbergsstipendiat under hans doktorandprojekt “Spatiality of Multiculturalism” mellan åren 2011-2014, vilket ledde till hans doktorsexamen i stadsplanering från KTH.

I sin fortsatta akademiska karriär har Mohammad nu anslutit till Uppsala universitet för att bedriva sin postdok; forskningsprojektet “Multiculturalism in Urban Planning”. Forskningsprojektet kommer att genomföras vid IBF- Institutet för bostads- och urbanforskning, och i samarbete med ett antal universitet i Storbritannien.