2020 års projektstödsmottagare

2020 års projektstödsmottagare

LARS ERIK LUNDBERGS STIFTELSE FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING HAR VID SITT SAMMANTRÄDE DEN 16 APRIL 2020 BEVILJAT FORSKNINGSANSLAG OM TOTALT 2 421 878  KRONOR TILL FÖLJANDE PROJEKT.

Docent  Sotaro Shibyama, Lunds Universitet, School of Economics and Management, för projektet ” Artificial Intelligence for Technological Breakthrough: How does AI Transform the Operation of R&D Process and the Design of R&D Organisation?”.

Totalt beviljat 2 421 878 kr  för 3 år.

Fortsättningsanslag för år 2020 för projekt som tidigare beviljats är:

Tekn Doktor Camilla Niss, Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, för projektet ”Leverantör 4.0.  Innovativa leverantörer i den fjärde industriella revolutionen”. Beviljat 577 914 kronor.

Ek Doktor Jing Xiao, CIRCLE, Lunds Universitet, för projektet ”Hunting high-quality human capital through acquiring technology ventures? A study of corporate recruitment through acquisitions”. Beviljat 431 511 kronor.

Professor Pierre Guillet de Monthoux, Uppsala Universitet, Campus Gotland Företagsekonomi, för projektet ”Dröm & Entreprenörskap: Drömmeriets roll i ekonomisk handling. Beviljat 937 370 kronor.

Universitetslektor David Andersson, Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, för projektet ” Humankapital och Innovation: Den tekniska utbildningens betydelse för svenska företags och regioners innovationskraft”.
Beviljat 1 003 957 kronor.

2021-04-12T10:03:02+02:002020-06-08|
Till toppen