Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sammanträde i april 2016 beslutat att utdela Lundbergsstipendier för år 2016. Dessa doktorandprojekt har tilldelats stipendium:

 

”Sustainable water quality monitoring in rivers in developing countries”, Lunds Tekniska Högskola, Teknisk Vattenresurslära, Lund. . (Fortsatt stipendium) 180 000:-

”Beyond the Masterplan – Engaging landscape architecture and design thinking in urban transformation”, SLU, Institutionen för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning, Alnarp. 180 000:-

“Water quality modelling of shallow water lakes using COMSOL multiphysics software”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Mark- och Vattenteknik, Stockholm. (Fortsatt stipendium) 180 000:-

”Modelling phosphorus removal in reactive filters for effective constructed wetlands design”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Mark- och Vattenteknik, Stockholm. (Fortsatt stipendium) 180 000:-

”Transformative place-making in ethnically diverse neighborhoods”, Lunds Universitet, Centrum för Mellanösternstudier, Lund. 180 000:-

”Staging Transformation in Architecture”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Stockholm. 180 000:-

”Food as a material”, KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad, Miljöstrategisk analys, Stockholm. 180 000:-

”Environmental Fate and Transport Modeling of Perfluoroalkyl Acids (PFAAs)”, Lunds Tekniska Högskola, Teknisk Vattenresurslära, Lund. 180 000:-

”Svensk arkitekturutbildning mellan konst och teknologi”, KTH, Arkitekturens historia och teori, Stockholm. (Fortsatt stipendium) 180 000:-

”Om stadens territoriografi: att kartlägga socio-materiella praktiker och gränser i det  offentliga rummet”, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Arkitektur och Byggd miljö, Lund. 180 000:-