Marie Strid, Tekn.Dr och avdelningschef för Byggnadsdesign vid Chalmers tekniska högskola. Marie är ansvarig för forskarutbildningen för arkitektur på CTH. Därtill forskar och undervisar hon inom området. Mycket av hennes forskning sker inom Centrum för vårdens arkitektur där hon är med och driver seminarier och håller i forskarnätverk.

Marie trädde den 1 september 2016 in som ledamot i L E Lundbergs Stipendiestiftelses styrelse. Hon kommer också i styrelsens vetenskapliga utskott representera de tre ämnesområdena Arkitekturens teori och historia, Design och gestaltning, samt Husbyggnad och material.

Välkommen till styrelsen Marie!